Prov


En stor del av läraryrket består i att rätta och bedöma prov. När det gäller matematik gillar jag det. Främst för att man får en bra bild av vad eleverna kan, vad de behöver jobba mer med och vad jag som lärare måste tänka mer på till nästa gång. 

Jag hoppas det blir ett riktigt bra resultat för alla i gruppen. Kanske jag tom tar med fika nästa gång... Men bara kanske. 

Inga kommentarer: