Plättonsdag

Man kan ju inte frångå de trevliga rutinerna vi fått in under våren. Onsdagar är det plättar till lunch. Så är det! :-)

Inga kommentarer: