Spadkonst

Dagens hink- och spadelek började med en liten konstinstallation. I eftermiddag blir det trolldegslek. :-)

Inga kommentarer: